AFSÜ İŞKUR üzerinden en az lise mezunu geçici işçi alımı yapıyor! Başvuru için son bugün son…

Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d unsuru ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3’üncü hususu bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden süreksiz emekçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum adaylardan KPSS puan koşulu aramıyor. Bahçe Bakım Elamanı takımında görevlendirilecek adaylar için yayınlanan ilanda müracaat koşulları, tarihi ve haline ait merak edilen tüm ayrıntılara yer verildi. Ayıca müracaatta bulunacak adayların vazifesini yapmasına pürüz sıhhat sıkıntısının (Ruhsal ve Fiziksel) bulunmaması gerekiyor.

Son Müracaat Ne Vakit?

Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi süreksiz personel alımı müracaatları 13 Haziran 2022 tarihinde başladı. Adaylar Türkiye İş Kurumu esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi internet sitesi üzerinden 17 Haziran 2022 tarihine kadar online olarak müracaatlarını tamamlayabilecek. 

BAŞVURU EKRANI

Gerekli Evraklar Neler?

1. Müracaat dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 

3. Son bir ay içerisinde alınmış İsimli Sicil Evrakı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 

4. Son bir ay içerisinde alınmış ikametgâh Dokümanı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 

5. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Evrakının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir. 

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Evrakı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 

7. SGK’den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir doküman.(e-Devlet çıktısı)

Başvuru Koşulları Neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun 1. fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaraları alt bentlerinde belirtilen kuralları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kaideleri taşımak.

3. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumunda emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme müddeti iki ay olup bu müddet içerisinde başarısız olanların işe akitleri fesh edilecektir.

5. Misyona başlayacak çalışanın vazifesini devamlı yapmasına pürüz (ruhsal ve fiziksel) sorunun olmadığı belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 9. hususunda “talebin ilanından itibaren adaylara (…)(1) 5 günlük müracaat müddeti tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işgücü taleplerini yapılan müracaatlarda bireylerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle:3/4/2015-2015/7525K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092K.)”

7. Başvuran adaylar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün başka çalışma şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 41 yaşından gün almamış olmak.

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak yahut tecilli olmak)

10. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, cinsel atak yahut çocuğun cinsel istismarı hatalarından mahkûm olmamak kuralıyla; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezası alan ya da ceza müddetine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama ve kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan
gaziantep rus escort