KPSS soruşturması için özel ekip

Soru sızdırıldığı teziyle iptal edilen Kamu İşçisi Seçme Sınavı’na ait soruşturma da devam ediyor.

Devlet Denetleme Konseyi uzmanları, soruşturmanın yedinci gününde de ÖSYM’deki incelemelerini sürdürdü.

Soruların sızdırıldığı argüman edilen eğitim kurumunda eğitim alan ve imtihana giren öğrencilerin karşılık anahtarının yanısıra şahsa özel soru kitapçıkları da kurumun depolarından çıkarıldı.

Cevap anahtarları ile kitapçıkları karşılaştıran uzmanlar, kitapçıklarda işaretleme olup olmadığını varsa yanıt anahtarı ile örtüşüp örtüşmediğini araştırıyor.

ÖZEL TAKIM KURULDU

Soruşturma için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda FETÖ imtihan yolsuzlukları konusunda uzman savcılar müsaadeden çağrıldı.

Ankara emniyetinde ve istihbaratta imtihan usulsüzlükleri konusunda uzman işçiden oluşan özel bir takım kuruldu.

Polis-Savcılık ve Devlet Denetleme şurası üyeleri tarafından gerçekleştirilen üçlü soruşturmada ön inceleme süreci sürüyor.

Soru kökü benzerliklerinin yanısıra şıklardaki dizilim ve benzerlikler de mercek altında. Soru kökü, şıklar ve şıkların dizilimi teğe bir birebir olan soruya rastlanmazken, birtakım sorularda içerik ve soru benzerliklerinin bulunduğu tespitler ortasında.

KPSS ve iptal edilen öğretmenlik alan bilgisi imtihanının yanısıra kurumun bir yıl içinde yaptığı imtihan sorularının da mukayeseli olarak incelendiği bildirildi. Bu ortada toplumsal medya paylaşımlarıyla soruşturmayı yönlendirdiği tez edilen hesapların FETÖ ve öteki örgütlerle teması da araştırılıyor.

KPSS’DE BİRİNCİ İMTİHANLAR 18 EYLÜL’DE

ÖSYM, soru sızdırıldığı savıyla iptal edilen Kamu İşçisi Seçme İmtihanı’nın yeni takvimini açıkladı.
maraton 18 Eylül’de yine başlayacak.

Yeni takvime nazaran, Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül’de yapılacak.
Sınavı iptal edilen adaylardan ek fiyat talep edilmeyecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumunun tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi. Önlisans imtihanı ise 9 Ekim’de yapılacak…

Polisin Yediiklim Yayınları’nda yaptığı aramalarda KPSS’ye ait kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el konuldu.

DENETLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak vazife yapan ve lider ile 8 üyeden oluşan şura, yönetimin hukuka uygunluğunun, sistemli ve verimli biçimde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması gayesiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her seviyedeki personel ve patron meslek kuruluşlarında, kamuya faydalı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor.

GİZLİ EVRAKLAR BİLE İNCELEME ALTINDA

Kurul, yetkileri kapsamında bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırabiliyor, onlarla direkt yazışabiliyor, elektronik ve fiziki ortamdaki bilinmeyen yahut açık her türlü bilgi, evrak, defter, kayıt, envanter, gereç, mühimmat, taşınır ve taşınmazları, süreç ve olayın her safhasında inceleyebiliyor.

Devlet Denetleme Şurası, çalışmaları sonucunda kontrol raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve/veya hızlı durum raporu hazırlıyor.

GİZLİLİK ESAS

Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde zımnilik aslıyla çalışılıyor. Raporların saklılık derecesine raporun son formunun verileceği konsey toplantısında karar veriliyor. Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı heyette kararlaştırılıyor.

60 GÜN MÜHLET VAR

Denetime tabi ilgili, alakalı yahut bağlı kurum ve kuruluşların, heyet raporları üzerine hazırlayacakları yanıtlarını varsa idare heyetlerinden yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri karşılıkları 15 gün içinde şuraya göndermesi gerekiyor.

Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve tez önlem alınmadığında tamiri güç sonuçlar doğuracağı anlaşılan olay, iş, süreç ve kararların ortaya çıkmasından evvel yahut sonra oluşabilecek beklenen ziyan ve olumsuz hukuksal sonuçların engellenmesi maksadıyla incelenmesi ve araştırılması gereken konuların varlığı halinde, direkt konsey liderinin onayı ile ilgili kontrol ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan
gaziantep rus escort