Haber

TİP’li Sera Kadıgil, 6 bakanlığa 6 yaşında ‘evlendirilen’ çocuğu sordu: Ne yaptınız?

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında imam nikâhı ile ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara maruz bırakılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Kadıgil; Adalet, İçişleri, Aile, Ulusal Eğitim, Kültür ve Turizm ve Etraf ve Şehircilik Bakanlıklarına verdiği soru önergelerinde devlet kurumlarının istismar sürecinde ne yaptığını sordu.

Kadıgil, “AKP Türkiye’sinde cemaatlere terk edilen çocuklarımız ya istismar ediliyor ya başı kesiliyor ya yanarak can veriyor ya da canına kıyıyor. Devlet ne yapıyor? 3-5 oy uğruna tarikatların istismarına göz yumuyor. 6 yaşında evlendirilmenin yanlışsız olmadığını, rast geldiği bir radyo programından öğrenen bir istismar mağduru kız çocuğu var şu an bu ülkede. Hiranur Vakfı’nın müritleriyle kurduğu bu tertibe göz yuman devlet, ne CEDAW’dan ne BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden ne Anayasa’dan ne de kanunlarından doğan tek bir yükümlülüğü yerine getirememiş demek oluyor. Bir kız çocuğu annesi tarafından saçı taranıp istismarcısının koynuna yollanıyor ve bu da bir oyun olarak izah ediliyorsa, şu an bu işe göz yuman tüm yetkililerin istifa etmesi gerekir. İstanbul Mukavelesi aile yapısını ve toplum ahlakını bozacak diye korkan mollaların ve onların hamilerinin, kutsal aile dedikleri buysa, o kutsal aileniz yere batsın” dedi.

ADALET BAKANLIĞI’NA: DAVAYA MÜDAHİL OLACAK MISINIZ?

Adalet Bakanlığı’na, kemik yaşı tespitinde istismar edilen çocuk yerine 21 yaşında bir bayanın sokulmasına karşın rapor düzenleyen kamu vazifelileri hakkında inceleme başlatılıp başlatılmadığını ve neden hala tutuklu tek bir şüphelinin olmadığını soran Kadıgil, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’na da bir dizi soru yöneltti.

Kadıgil, Bakan Yanık’a “Vakfın üyeleri ve cemaatin müritleri tarafından temas edilen kaç çocuk istismar edilmiştir? Bu çocuklar için çocuk muhafaza sistemine dahil edilmeleri istikametinde bir kararınız olacak mıdır? İstismar mağduru kız çocuğunun kendisi ve çocukları için rastgele bir muhafaza önlemi uygulanmış mıdır? Çocukların akıbeti nedir? Bakanlığınız kelam konusu davaya müdahil olacak mıdır?” diye sordu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA: İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ NE YAPTINIZ?

İçişleri Bakanlığı’na “Yaşanan olayda kız çocuğunun istismarına giden sürecin kamusal alanda pek çok şahit huzurunda yaşandığı açıktır. Muhit karakoluna ya da mahalle muhtarına ulaşan rastgele bir ihbar var mıdır? İstismarı ihbar yükümlülüğü bulunan kamu çalışanı hakkında rastgele bir soruşturma başlatılmış mıdır?” sorularını yönelten Kadıgil, Ulusal Eğitim Bakanı’na ise zarurî eğitimden yoksun edilen çocukların sayısını sordu. Kadıgil, “İstismar mağduru çocuğun eğitim hakkı elinden alınarak zarurî eğitim sisteminin içinde yer almamış olması halinde; okula göndermeyen ebeveynleri hakkında rastgele bir süreç uygulanmış mıdır? Mecburî eğitime devam etmeyen çocuklar tespit edilmemekte midir? Rastgele bir eğitim kurumda kaydı olmayan kaç çocuk vardır? Bu çocukların cinsiyet dağılımı nedir? Çocuklarını eğitim hakkında yoksun eden ailelere ait bugüne dek ne cins bir yasal süreç uygulanmıştır?” sorularına cevap istedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA: HİRANUR VAKFI’NI ÖVEN HABERLERE AİT NE YAPACAKSINIZ?

RTÜK’ün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, çocuk istismarıyla gündem gelen Hiranur Vakfı’nı övücü haberler, sistemli olarak TGRT Haber – Türkiye gazetesinin internet sitesinde, timeturk.com ve haberler.com.tr rastgele bir cezai yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını soran Kadıgil, Etraf , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe Yerleşkesi’nin bulunduğu arazinin niteliğinin değiştirilerek Vakfa verilmesini sordu.

Kadıgil’in sorularının tamamı ise şöyle;

Adalet Bakanlığı:

1- Soruşturma evresinde kemik yaşı tespitinden evvel doğum raporunun istenmesi gerekirken; neden savcı tarafından bu konu göz gerisi edilmiştir? Bu ihmal nedeniyle soruşturma savcısı hakkında HSK tarafından bir yaptırım uygulanacak mıdır?

2- İstismar mağduru kız çocuğunun kemik yaşının tespiti için 21 yaşındaki öbür bir kişinin teste sokulması konusunda ihmali bulunan vazifeliler hakkında cezai süreç uygulanmış mıdır?

3- Kamu vazifesini gereği üzere ifa etmeyen bu şahıslar, öbür kaç teste girmiştir? Kelam konusu görevlilerin düzenledikleri başka raporlara ait rastgele bir inceleme yapılmış mıdır?

4- 30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlanmasına rağmen CMK m.100 kapsamındaki tutukluluk nedenlerinin varlığına ve katalog cürümlere karşın şüphelilerin tutuklanmama nedeni nedir?

5- Hiranur Vakfı’na ve bağlı olduğu cemaate yönelik rastgele bir kapsamlı soruşturma başlatılacak mıdır?

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı:

1- Basına yansıyan olayın detaylarına nazaran, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun kelamda evlendirilmesinde bir beis görmeyen zihniyetin hakim olduğu Hiranur Vakfı’nda kurucularından ve onursal başkanlığını da yapmış, 6 yaşındaki kızının 29 yaşında bir cemaat üyesinin istismarına açık hale getiren Yusuf Ziya Gümüşel gelmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 94, 103, 109, 112, 113, 117, 234 sayılı hususlarında yer alan cürümlerin çeşitli aksiyonlarla işlenmiş olduğu kuvvetli kuşku ile ortada olan ve çocuk istismarıyla gündem gelen Hiranur Vakfı’nda ortaya çıkan bu olaylar sonucunda; Bakanlığınız tarafından bir inceleme başlatılacak mıdır?

2- Vakfın üyeleri ve cemaatin müritleri tarafından temas edilen kaç çocuk istismar edilmiştir? Bu çocuklar için çocuk muhafaza sistemine dahil edilmeleri tarafında bir kararınız olacak mıdır?

3- İstismar mağduru kız çocuğunun kendisi ve çocukları için rastgele bir müdafaa önlemi uygulanmış mıdır? Çocukların akıbeti nedir?

4- Bakanlığınız kelam konusu davaya müdahil olacak mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı:

1- Hiranur Vakfı’nda bu biçimde istismar edilen kaç çocuk zarurî eğitimden alıkonulmuştur?

2- Eğitim hakkı elinden alınan çocuklar için rastgele bir inceleme başlatılacak mıdır?

3- Üstte bahsi geçen istismar mağdurunun, 6 yaşında imam nikahıyla kelamda nikahlandığı, 13 yaşındayken nişan yapıldığı, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldığı söz edilmektedir. Bu kapsamda; kelam konusu kız çocuğu eğitimine devam etmiş midir?

4- Mecburî eğitime devam etmiş ise; kız çocuğunun istismarını okul idaresi, rehber öğretmen yahut sınıf öğretmeni tespit edememiş midir? Tespit etmiş olmaları halinde neden ihbar yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir?

5- İstismar mağduru çocuğun eğitim hakkı elinden alınarak zarurî eğitim sisteminin içinde yer almamış olması halinde; okula göndermeyen ebeveynleri hakkında rastgele bir süreç uygulanmış mıdır?

6- Zarurî eğitime devam etmeyen çocuklar tespit edilmemekte midir? Rastgele bir eğitim kurumda kaydı olmayan kaç çocuk vardır? Bu çocukların cinsiyet dağılımı nedir? Çocuklarını eğtim hakkında yoksun eden ailelere ait bugüne dek ne tıp bir yasal süreç uygulanmıştır?

İçişleri Bakanlığı:

1-Yaşanan olayda kız çocuğunun istismarına giden sürecin kamusal alanda pek çok şahit huzurunda yaşandığı açıktır. Muhit karakoluna ya da mahalle muhtarına ulaşan rastgele bir ihbar var mıdır?

2- İstismarı ihbar yükümlülüğü bulunan kamu çalışanı hakkında rastgele bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3- Bugüne dek Hiranur Vakfı’na ait emniyet kayıtlarına giren kaç ihbar ve şikayet vardır? Ne cins süreçler yapılmıştır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

1- Basına yansıyan olayın detaylarına nazaran, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun kelamda evlendirilmesinde bir beis görmeyen zihniyetin hakim olduğu Hiranur Vakfı’nda kurucularından ve onursal başkanlığını da yapmış, 6 yaşındaki kızının 29 yaşında bir cemaat üyesinin istismarına açık hale getiren Yusuf Ziya Gümüşel gelmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 94 (işkence) , 103 (çocukların cinsel istismarı) , 104 (reşit olmayanla cinsel ilişki)109 ( kişiyi hürriyetinden mahrum kılma) , 112 ( eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi) , 113 ( kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi) , 232 ( makûs muamele), 233 (aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali) ve daha pek çok ilgili kabahat unsurlarının çeşitli aksiyonlarla işlenmiş olduğu kuvvetli kuşku ile ortada olan ve çocuk istismarıyla gündem gelen Hiranur Vakfı’nı övücü haberler, nizamlı olarak TGRT Haber – Türkiye gazetesinin internet sitesinde, timeturk.com ve haberler.com.tr adreslerinde yer almaktadır.

Öte yandan Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 34’üncü unsurunda “Taraf Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı muhafaza garantisi verirler” ve Anayasa’mızın 41’inci unsurunda ise “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları kollayıcı önlemleri alır” ve “Yayın hizmetleri toplumun ulusal ve manevi kıymetlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması prensibine muhalif olamaz” kararları mucibince Hiranur Vakfı’nı övücü haberlere yer veren TGRT Haber – Türkiye gazetesinin internet sitesine, timeturk.com ve haberler.com.tr. ile ilgili rastgele bir cezai süreç başlatılmış mıdır?

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı:

1- Hiranur Vakfı’nın yerleşkesinin bulunduğu arazinin nitelikleri kaç defa değiştirilmiştir? Son değişikliğin nedeni nedir?

2- Hukuka ters bir formda uygun olmayan nitelikteki bir yerdeki yapılaşma neden engellenmemiştir?

3- Hiranur Vakfı’na ilişkin kaç yapının toprağının niteliği değiştirilmiştir?

4- Ülke genelinde statüsü değiştirilmiş kaç arazinin mülkiyeti yahut kullanım hakkı vakıflara aittir? Kelam konusu vakıfların isimleri nedir? (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir